Врата от Средновековието

Дизайн и практичност на входните врати през историята

Видове входни врати през историята

От появата на homo sapiens и homo neanderthalis или разумните хора, за да се предпазват от хищници (в това число и други хора), от атмосферните условия и от грабителство, те обособявали лично свое пространство в пещери. A за да могат да спят нощем спокойно, защитени от гореизброените, те препречвали или запушвали единствения изход на пещерата с камък, в последствие с дървета.

С времето и развитието на хората и след започване на усядането и създаването на различна от номадската култура, хората започнали да изсичат врати от камък, но с механизъм за затваряне, започват да се появяват и вратите направени от дърво, и  по-точно от тънки клони, сплетени по определен начин, за да се направи врата, с цел затваряне на провизии и пространство.

При египтяните например, вратите направени от камък служели не само за затваряне на обособено пространство, но имали и различни цели. Гробниците и местата за молитва на жреците били затваряни с врати с механизми на заключване и защита, като и на самите тях били издълбавани символи на древноегипетски с идеята да са защитени и на друго ниво. Вратите на дворците на фараоните по същия начин, като на тях били издълбавани символи за защита под формата на молитва, похвали и имената на тях. Годините на царуване или родословното им дърво и заслугите им към народа също били издълбавани на вратите. През това време започва и самата врата да придобива статус и място в обществото. Правели се врати пак от камък с различни йероглифи, но и с цветове – природни багрила.

През различните епохи входните врати само се модифицирали – римляните измислили вкопаните панти и използвали към направата на вратите и олово и сплави на метал, за да подобрят качествата на входната врата. Измисляли се какви ли не заключвания и защити, обособявали се цели градове със стени и само една масивна входна врата с идея да се предпазват от нападатели и кръстоносци през Средновековието.

През късното Средновековие и началото на Ренесанса започва и направата на входни врати с различни изображения,  обков от злато или сребро.

През периодите на Рококо и Барок входните врати стават много интересни, срещат се с изображения от Библията, постановки и театри, изображения на животни, фамилни символи, изображения и инициали на владетели, керамика и гипсови отливки, боядисани и напръсквани с различни багрила, украсявани с камъни, цветно стъкло, злато, сребро и сплави с идеята за показ на статус и принадлежност към определено съсловие.

Символиката, значението и мястото на входните врати през историята

Както всичко останало в живота на хората, освен реална функция през различните епохи някои места, жестове, действия и предмети се възприемат по различен начин в зависимост от времето и периода. Вратата по начало се ползва, както споменахме за затваряне и разделение на обособено от необособено пространство, поради разбирането и разделението на видим и невидим свят (идващо от мирогледа и връзката индивид – култура) вратата става символ на нещо друго.

В невидимия или света на ритуала, вратата е мястото на прехода от едно към друго, тя и особено прагът на вратата играят изключително важна роля за имитативния или ритуалния образ. На прага се извършват обреди на инициация – пренасянето на булката например, извършват се обреди за превенция – след изпращане на мъртвец от къщата се забива пирон в прага, за да се приклещи смъртта там и да не взима повече жертви от семейството, прави се обред на пречистване и лекуване – болен се слага на прага, за да му се бае и други.

Прагът е много интересен и разпространен символ в различните култури, в някои от тях се прескача задължително при влизане.

Съвременните входни врати и употребата им

Съвременният вид на входните врати с резе, шпионка, домофон, няколко заключващи механизми, СОТ и други датира от началото на 70-те години на XX век. В днешно време видът е доста важен, но не, за да покаже статус, а за да покаже различност от тълпата.

Другото много важно е заключването и сигурността, превенцията от кражби, както и шумо и топло изолацията  (поради урбанизацията на градовете, минималното пространство на дома и шума от транспорт, музика, строителство и др.). Като интересен факт (едва ли някога ще се върнат вратите направени от камък или с йероглифи за защита и превенция) доста популярно става завръщането към традицията и културните специфики с направата на входни врати по индивидуален дизайн с етно мотиви или цветове и сцени.

Call Now Button